Termeni și condiții

Data adoptării: 20.11.2023

Pentru că înțelegem posibilitatea ca accesarea serviciilor medicale să fie dificilă, vă oferim în continuare un set de principii și reguli despre cum se pot folosi și accesa serviciile medicale în cadrul Yuno Clinic.

În funcție de evoluția legislației și a serviciilor medicale pe care le oferim, acest document poate suferi modificări. Întotdeauna, pe yunoclinic.ro, vom publica ultima variantă aplicabilă.

Prezentul document își propune să prezinte principiile și principalele reguli pe care trebuie să le respecte aparținătorii și / sau pacienții care doresc să beneficieze de servicii medicale în cadrul Yuno Clinic.

Termenii și Condițiile de accesare sunt regulile minimale și se completează cu prevederile legislației în vigoare.

Acest document respecta principiul egalității de tratament fata de toți pacienții, bazat pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, vârstă, apartenenta națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine sociala, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală, respectând totodată condițiile comerciale agreate prin contracte.

Prezenții Termeni și Condiții guvernează raporturile dintre societatea IMEDIVATION S.R.L. cu sediul în București, str. Traian nr. 139-141, et. 3, ap. 31, cam. 1, Sector 2, având codul unic de identificare 36588336, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/12913/2016 („YUNO CLINIC”, „YUNO”, „IMEDIVATION” „Societatea” sau „Noi”) și persoanele care accesează serviciile medicale oferite de Societate și / sau aparținătorilor acestor persoane.

Prezenții Termeni și Condiții sunt puși la dispoziția persoanelor, în mod gratuit, pe site-ul yunoclinic.ro, dar și la cerere, prin e-mail sau la recepția Yuno Clinic. Ca atare, persoanele care accesează serviciile medicale oferite de Yuno Clinic și / sau aparținătorii acestora nu pot invoca necunoașterea acestor Termeni și Condiții. Accesarea serviciilor medicale oferite de către Yuno Clinic reprezintă o acceptare tacită a prezenților Termeni și Condiții.

o Aparținătorii pacientului minor – părinții minorului, tutorele minorului sau orice altă persoană care are față de minor obligații similare cu cele ale părinților sau ale tutorelui, dovedite în scris;
o Acordul pacientului informat – consimțământul pacientului în vederea prestării serviciilor medicale;
o Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Servicii, pentru o perioada limitată de timp stabilită de către Prestator;
o Contract – acordul de voință dintre pacient/aparținătorii pacientului minor și Yuno Clinic, cu privire la prestarea serviciilor medicale, cuprinzând dar fără a se limita la: contractul de prestări servicii medicale sau oferta comercială acceptată de pacient:
a) în mod expres, prin semnătura olografă sau electronică aplicată conform Legii 455/2001; sau
b) tacit, prin simpla acceptare a serviciilor medicale.
o Conținutul:
a) conținutul oricărui e-mail trimis Pacientului/Aparținătorului de către Prestator prin mijloace electronice și / sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
b) date referitoare la Prestator;
c) informații legate de Serviciile și / sau tarifele practicate de către un terț cu care Prestatorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
d) informații legate de Serviciile și / sau tarifele practicate de Prestator într-o anumita perioadă;
e) orice informație comunicata prin orice mijloc de către un angajat / colaborator al Prestatorului Pacientului/Aparținătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta din urmă;
f) toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
o Document – Termenii și Condițiile de accesare a serviciilor medicale;
o Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, cu privire la Serviciile și/sau a promoțiilor desfășurate de Prestator într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Prestatorului cu referire la informațiile conținute de acesta;
o Pacient – Persoană peste 18 ani care utilizează serviciile puse la dispoziție de Yuno Clinic;
o Pacient minor – Persoană sub 18 ani care utilizează serviciile puse la dispoziție de Yuno Clinic;
o Personalul Yuno Clinic - angajații Yuno Clinic, funcționarii, consultanții și colaboratorii de orice fel ai acesteia, precum și orice persoană care prestează servicii în numele și/sau pe seama Yuno Clinic ori pentru Yuno Clinic.
o Prestator – societatea IMEDIVATION S.R.L. cu sediul în București, str. Traian nr. 139-141, et. 3, ap. 31, cam. 1, Sector 2, având codul unic de identificare 36588336, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/12913/2016 („YUNO CLINIC”, „YUNO”, „IMEDIVATION”);
o Programare – modalitate prin care un Pacient/Aparținător rezervă, prin intermediul Site-ului, telefonic (la numerele de telefon +40 374 089 993 și +40 722 620 223), prin e-mail (la adresa contact@yunoclinic.ro) sau la recepția Yuno Clinic, pentru sine/un pacient minor, un serviciu prestat de către un anumit medic din cadrul Yuno Clinic, la o dată și o oră selectate de către Pacient/Aparținător, din lista locurilor disponibile;
o Site – domeniul www.yunoclinic.ro;
o Specificații – toate specificațiile și / sau descrierile Serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora din Site sau puse la dispoziția pacientului/pacientului minor și/sau aparținătorului acestuia în cadrul Yuno Clinic. Toate Specificațiile precizate anterior sunt cu titlu informativ.