POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prezenta Politică are scopul de a prezenta modul în care datele cu caracter personal ale persoanelor vizate sunt prelucrate de către IMEDIVATION S.R.L.

De asemenea, prin această Politică informăm persoanele vizate despre drepturile pe care le au în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare, acestea fiind denumite în continuare Legislația GDPR.

Prin prelucrare se va înțelege orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

IMEDIVATION S.R.L. este operator de date cu caracter personal, cu sediul social în România, Bucureşti, strada Traian nr. 139-141, sector 2, înscrisă în Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/12913/2016, Cod Unic de Înregistrare/ CIF 36588336, număr de telefon 0374 089 993, adresă de e-mail contact@yunoclinic.ro. YUNO CLINIC este denumirea comercială sub care activează Imedivation în cadrul clinicii medicale din Bucureşti, strada Icoanei nr.96A, parter, sector 2. În cuprinsul acestui document, IMEDIVATION S.R.L. va fi denumită ”Imedivation” sau ”Operatorul”.
În conformitate cu Legislaţia GDPR în vigoare, IMEDIVATION are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal care îi sunt furnizate. IMEDIVATION prelucrează datele cu caracter personal în condiții de legitimitate, implementând măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea integrității și confidențialității datelor conform prevederilor Legislației GDPR.
Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, vă rugăm să ne contactați la adresa: IMEDIVATION S.R.L., Bucureşti, strada Icoanei nr.96A, parter, sector 2, sau la numărul de telefon 0374 089 993 sau pe adresa de e-mail contact@yunoclinic.ro. IMEDIVATION va răspunde în termen de o lună de zile de la primirea solicitării, conform GDPR, perioadă care poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor aflate în curs de soluționare în cadrul IMEDIVATION. IMEDIVATION va transmite o informare în acest sens.