Consiliere școlară

Consilierea școlară oferă un sprijin personalizat și adaptat la nevoile individuale, contribuind la creșterea și dezvoltarea lor emoțională, socială și academică.

Este important să menționăm că fiecare copil sau adolescent este unic și are propriile nevoi și provocări.
Iată câteva condiții în care consilierea școlară poate fi benefică:
• optimizarea și/ sau eficientizarea învățării;
• prevenirea abandonului școlar;
• reducerea absenteismului;
• (re)integrarea / adaptarea școlară;
• prevenirea apariției comportamentelor dezadaptative;
• gestionarea situațiilor de inadaptare școlară, eșec școlar, indisciplină;
• anxietate de testare.
Programări la psiholog Iuliana Scutaru

Programări la psiholog Iuliana Scutaru

Psiholog

Programează-te
Consilierea școlară se utilizează pentru a sprijini dezvoltarea globală a elevilor și pentru a-i ajuta să-și atingă potențialul maxim în școală și în viață. Prin intermediul serviciilor de consiliere școlară, se încurajează o abordare holistică care vizează atât succesul academic, cât și dezvoltarea socio-emoțională și personală a elevilor.