Reprezintă terapia prin vorbire care se concentrează asupra îmbunătățirii discursului copilului și a abilităților de a înțelegere și de a exprimă limbajul atât verbal cât non-verbal. Există o prevalența crescută a dificultăților de limbaj în perioada copilăriei care trec neobservate dar neglijarea acestora poate avea consecințe în viață copilului.

Este foarte important să sesizăm din timp necesitatea apelarii la un logoped întru-cât prin dezvoltarea capacității de comunicare, copilul capătă încredere în sine și în forțele proprii.